A vászon

A vállalatról alkotott teljes képben elfoglalt helyzetét tekintve az üzleti modell vászon egy olyan eszköz, amely összekapcsolja a stratégiát az üzleti folyamatokkal.

A vászon mögött álló tervezési folyamat napjaink talán legnépszerűbb stratégiai tervezésre használható eszköze. Az üzleti modell vásznat az alábbi ábra mutatja be:

tervezési folyamat

Az üzlet eszenciáját Osterwalder és Pigneur szerint a legegyszerűbben – és mégis lényegre törően – az Üzleti Modell Vászon kilenc építőkockáján keresztül lehet megragadni. A feladat nehéz, mert olyan közös definíciót kell hordoznia az üzletről, amelyet mindenki egyformán ért majd – viszonylag egyszerű, de nem túlegyszerűsítő kell, hogy legyen, és hatékonyan kell, hogy támogassa a tervezési folyamatot, a vezetői döntéseket. A kilenc építőkocka teljesen lefedi az üzlet részterületeit: „ügyfél, termék, infrastruktúra, és pénzügyi életképesség”.