Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. – Értékáram elemzés, javítósziget tervezése és bevezetése, fehéráru minőségellenőrzési folyamatok fejlesztése, égetési területek fejlesztése

Ősi tudás birtokában, közel Közép-Európa legnagyobb tavához, romantikus természeti környezetben, a Bakony hegyei között működik immár több, mint 180 éve a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája. Az 1826-ban kis, néhány fős műhelyként induló üzem mára uralkodók, neves történelmi személyek, vezető üzletemberek, művészek kedvelt márkájává vált. A világ majd’ minden országában ismert nagyvállalat, s igazi hungarikum: a Magyar Örökség része.

Fejlesztési területek

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Hexolut Consulting együttműködése 2007-ben kezdődött. A vezetőség egy folyamatelemzésre kért fel bennünket, ahol az ún. fehéráru-gyártás folyamatait kellett részletesebben megvizsgálni. Az analízis eredményeképpen egy javítósziget koncepcióját vázoltuk fel. Ez a javítósziget a gyártócelláknál alkalmazott alapelvek figyelembe vételével került megtervezésre és bevezetésre. A Hexolut Consulting a koncepcióalkotástól a próbaüzemig végig jelen volt a javítósziget születésénél. A vezetőség komoly adatgyűjtés és tapasztalatgyűjtés után értékelte a javítósziget hatékonyságát. Mivel egyértelműen, és számokkal kifejezhetően termelékenyebb volt a javítósziget (gyors visszacsatolás, nincs anyagmozgatás a szigetben, követhetőbb munkaszervezés, köztes készletek drasztikus csökkenése, kevesebb utómunka), ezért a porcelánmanufaktúra a „sziget-koncepció” bővítése mellett döntött. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy újabb javítószigetek kerültek megvalósításra, illetve a szigetbe kerülő termékek körét is folyamatosan bővítik.

Elvégzett tevékenységek

1. Átfogó folyamatelemzés

Az analízis első lépéseként az értékáram elemzésmódszerét (Value Stream Mapping) alkalmaztuk. Majd a feltérképezett folyamatokhoz költségeket rendeltünk, ehhez tevékenység alapú költségelemzést (Activity Based Costing) végeztünk. Az elemzések eredményeit áttekintve és a gyártási folyamatban rejlő veszteségeket azonosítva vázoltuk fel a javítósziget koncepcióját.

2. Javítósziget tervezése és bevezetése

A vezetőség számára tartott prezentáció után felkérést kaptunk a felvázolt sziget részletes megtervezésére és bevezetésére. Ezt a gyártószigeteknél ismert és alkalmazott módszertannak megfelelően hajtottuk végre. Kiemelendő, hogy tanácsadóink egészen a próbaüzemig, vagyis a konkrét gyakorlati megvalósításig végigkísérték a fejlesztést, illetve a próbaüzem tapasztalatainak értékelésében és továbbfejlesztésében is részt vettek.

3. Fehéráru minőségellenőrzési folyamatainak fejlesztése

A még festett díszítés nélküli, fehér mázas porcelántermékek vizuális ellenőrzésen esnek át, mielőtt átkerülnek a festőműhelybe. A csillogó fehér termékek ellenőrzése nem egyszerű feladat, ezt még fokozza a termékpaletta változatossága, a termékek vakítása és a sokéves hagyományokkal rendelkező gyártásból adódó egyéni tapasztalati különbségek. Feladatunk az ellenőrzési folyamat egységesítése, a tévesen megítélt darabok számának csökkentése volt.

4. Égetési területek elemzése, fejlesztési javaslatok kidolgozása

A porcelángyártás kritikus része az égetési folyamat. Minőség, kihozatali arány és gyártási költség tekintetében egyaránt kényes és kiemelten fontos folyamatlépésről van szó. A felkérés értelmében a fehéráru és a festett áru égetés területeket kellett részletesen elemeznünk, majd fejlesztési javaslatokat kidolgozni. Javaslataink tartalmaztak az égetési folyamatra. a műszakrendre, a szervezeti felépítésre, valamint a képzési- és vizsgaprogramra vonatkozó javaslatokat. A javaslatok megvalósítását, gyakorlatba való átültetését a cégvezetés megkezdte.

Javítósziget eredményei számokban kifejezve

 

Termelékenység:

– a javítósziget 100%-ban feldolgozta a frissen gyártott termékeket (korábban a kapacitás elégtelensége miatt a friss gyártás egy részét félrerakták, javításra váró készlet-felhalmozódást eredményezett)
– a sziget a friss gyártás mellett a félretett készletből is képes feldolgozni jelentős mennyiséget a felhalmozott készleteket képes „eltüntetni”

Átfutási idő:

– az egy termékre vetített átfutási idő átlag 4 napról, átlag 8 percre csökkent!

Adminisztratív tevékenységek:

– a szigetben a műveletek átszervezése miatt a területek közötti könyvelési tevékenységek száma csökkent

Kommunikáció, visszacsatolási idő:

– a szigetben a dolgozók közötti kommunikáció azonnali, a termékek minőségére/javíthatóságára vonatkozó információáramlás is igen rövid

Dolgozói bevonás:

– számos jobbító ötletet, javaslatot gyűjtöttünk a sziget dolgozóitól az egyes munkahelyek fejlesztése során. A sziget területén elhelyezett Kaizen lista a kialakított munkahelyek továbbfejlesztésére, újabb ötletek gyűjtésére és megvalósítására ad lehetőséget.

Fehéráru minőségellenőrzési folyamatainak fejlesztési eredményei

Minősítés:

– az ellenőrzés során a minősítési hibák jelentősen csökkentek. Az a jelenség, hogy a jó termék hibásnak legyen minősítve vagy hogy hibás darab jónak legyen minősítve szinte teljesen megszűnt.
– lényegesen csökkent a bizonytalan döntésekből származó utómunka, selejtezés vagy esetleges vevői reklamációk száma.

Adminisztratív tevékenységek:

– a hibaokok feltárásával és a hibák megjelenési formáinak egyszerűbb megfogalmazásával egyértelműbb és emiatt megbízhatóbb lett az adatrögzítés.